Hiểu lệnh DEBUG trong DOS

Tôi hy vọng bạn có thể giúp tôi tìm hiểu lệnh “DEBUG” trong DOS. Tôi biết rằng lệnh này có thể mã hóa dữ liệu. Bạn có thể cho tôi biết các quy tắc mã hóa không? Giúp tôi với, cảm ơn!

Nhân

Vui lòng gửi đến: vitinh@vnexpress.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *