Hiểu cách viết trang web (1)

Tôi đang cố gắng viết và viết một trang web với trạng thái html. Tôi muốn lấy số truy cập và hiển thị ai đã truy cập email, tôi phải làm sao? làm ơn giúp tôi. Hy vọng bạn có thể hiểu rõ nhất.

Ngân Hà

Trả lời:

Bạn có thể sử dụng Microsoft FrontPage 2002 hoặc 2003 để tạo trang web để họ truy cập số truy cập. Nhấp vào quầy trên trang web của bạn. Bạn cần kiểm tra xem máy chủ Web hoặc ISP của bạn đã cài đặt FrontPage, phần mở rộng máy chủ SharePoint Team Services, v.v. bằng cách triển khai hướng dẫn này trên trang web của bạn. 1.0 bởi Microsoft hoặc Microsoft Windows SharePoint Services 2.0. Bạn có thể tìm thêm thông tin trên trang Microsoft FrontPage 2003, http://www.office.microsoft.com.

dunghoapham

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *