Cách sử dụng mạng LAN ảo

Vui lòng cho tôi biết cách sử dụng chương trình LAN ảo để sử dụng máy trạm mà không cần đĩa cứng. Xin vui lòng cho tôi biết cấu hình máy chủ và máy trạm và cách cài đặt. Cảm ơn bạn! Vũ Vũ Quang

Trả lời: vitinh@vnexpress.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *