Cách sử dụng Yahoo trong Outlook Express 6 (2)

Tôi đã sử dụng hộp thư Yahoo, nhưng bây giờ tôi muốn sử dụng Outlook Exprsess 6 để kiểm tra email của mình. Tôi đã tạo một tài khoản mới, nhưng tôi không biết nên chọn tài khoản nào: HTTP, POP3, IMAP và cách tiến hành

Nguyễn Hoàng Vinh

Trả lời:

Bạn không biết phải làm gì trong Google vẫn là ngày mới nhất – Nghiêm Tuấn – sử dụng hộp thư Yahoo để đăng ký miễn phí, vì Yahoo không cung cấp POP và SMTP, vì vậy bạn không thể sử dụng Outlook Express để gửi và nhận thư. Ngược lại, nếu bạn đăng ký hộp thư Yahoo hàng năm, Yahoo sẽ cung cấp cho bạn POP và SMTP, sau đó bạn có thể sử dụng Outlook Express để gửi và nhận thư. Tôi đề nghị bạn có thể sử dụng GMAIL để gửi và nhận e-mail, nó miễn phí và cung cấp POP và SMTP, dung lượng của nó lớn hơn Yahoo có thể sử dụng Outlook Express để gửi và nhận e-mail.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *