Cách sử dụng phần mềm phân tích 3D (1)

Tôi có phần mềm mô phỏng card đồ họa 3D-Phân tích, nhưng tôi không biết cách sử dụng nó. Xin vui lòng cho tôi biết những gì bạn cần biết.

Lê Duy Phương

Trả lời:

Trên thực tế, ngay cả khi tác giả đề xuất, phần mềm phân tích 3D không hợp lệ (vui lòng đọc phần đọc của tôi). Bây giờ tôi cố gắng sử dụng phần mềm để giành 11 chiến thắng để kiểm tra và chạy trò chơi, nhưng có rất ít thay đổi vì nó không được sử dụng. Cách tốt nhất để chơi trò chơi là chỉ cần nâng cấp thiết bị để cập nhật trình điều khiển thẻ video mới nhất.

Nguyễn Duy Quý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *