Lắc màn hình máy tính (2)

Công ty của tôi có một máy tính để trong phòng và màn hình rung lên như nhiều từ. Tôi thường rung vì màn hình, nhưng khi màn hình khác, màn hình cũng rung và nó không rung khi tôi mang màn hình sang phòng khác. Xin vui lòng cho tôi biết lý do và các cách khác để lắc màn hình.

Cảm ơn bạn .

Dung Nga

Trả lời:

Không còn cách nào khác. Bạn phải di chuyển màn hình cho đến khi OK được hiển thị. Có một cái gọi là từ trường trong phòng. Chỉ cần thay đổi vị trí.

Xtacy

Có phải ^? ca’i ma’y ma` dda ~ dành cho người đàn ông bi. run sợ. hu * card màn hình ro ^ `i. Nếu không có card màn hình với thẻ tích hợp trên bo mạch chủ của bạn, bạn có ^? Rất dễ dàng để thay đổi card màn hình, ví dụ * nếu bạn cần ~ ‘u dda card card ~ tích hợp vào bo mạch chủ? Có một sự thay đổi trong ‘bo mạch chủ’ ^ ^. May mắn là. John John

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *