Cách cài đặt để xem VTV trực tuyến

bạn tốt của bạn. Tôi không hiểu tại sao tôi có thể cài đặt phần mềm EnvivionTV-H264-2-1-181 trên www.vtv.com.vn khi tải xuống thiết bị 2,65 MB, nhưng khi tôi nhập thiết bị đó là 0,05 MB. Tại sao bạn? Bạn biết gì, xin hãy giúp tôi. Bạn có thể sử dụng Windows XP và Internet Explorer. Cảm ơn rât nhiều.

Hương Linh

Vui lòng quay lại: vitinh@vnexpress.net.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *