Cách sử dụng Win Agent 4.0 (1) cho Win 2000 Server

Các anh chị em ơi, cho em hỏi cách cài đặt. Sử dụng Win Proxy 4.0 trong Win 2000 Server để chia sẻ Internet của 15 máy tính thông qua một đường dây điện thoại (một trong số đó cài đặt Windows 2000 Server và một cài đặt khác cho Windows 98). Bây giờ, tôi đau đầu cho phòng thí nghiệm máy tính của trường học và không biết phải làm gì. Tôi mong các anh chị em của bạn. Cảm ơn rât nhiều.

Tân Trung

Trả lời:

Vân đã nói trước. Cập nhật trang chủ winproxy lên phiên bản mới nhất (như thể hiện trong 5.1b). Thiết lập winproxy trên máy chủ. Đặt IP trên máy chủ thành 192.168.0.1, máy khách thành 192.168.0.x, đi đến gaute theo mặc định, DNS trên máy khách được đặt thành 192.168.0.1, sau đó trong tùy chọn Internet, chọn cho Chọn kết nối LAN tham số. Thư mục proxy được liệt kê là cổng 192.168.0.1 80. Nếu bạn biết cách cài đặt ISA trên Win2k Server, nó sẽ không hoạt động trước Windows Agent. Nếu winxyxy phải thắng, nó phải được bẻ khóa và kiểm tra.

Nguyễn Đình Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *