Vấn đề cảnh sát trong IE (1)

Sau khi nâng cấp IE từ 5.5 lên 6.0, tất cả các từ được viết bằng phông chữ Times New Roman trên mạng được hiển thị rất nhỏ, trong khi các phông chữ khác là bình thường. Tôi đã cố cài đặt lại phông chữ Times New Roman, nhưng nó không hoạt động. Có ai biết làm thế nào để sửa lỗi này, xin vui lòng chỉ cung cấp trợ giúp. Cảm ơn bạn.

Giang

Trả lời:

Tôi không hiểu vấn đề cụ thể của bạn là gì. Tuy nhiên, vì bạn đã “cài đặt lại” phông chữ Times New Roman (bạn không nên làm điều này), bạn có thể cần phải thay đổi phông chữ hệ thống của máy tính quá nhiều. Bạn không chỉ định hệ điều hành bạn đang sử dụng, vì vậy rất khó để dự đoán lỗi và cách khắc phục.

Đồng Ngô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *