Mua thành công 2 nghìn tỷ rupiah trái phiếu chính phủ

Theo dữ liệu từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (Hà Nội), ngày 21/11, Bộ Thương mại Mỹ đã tổ chức đấu thầu yêu cầu phát hành trái phiếu kho bạc trị giá 3 nghìn tỷ đồng Việt Nam. -Mong họ, khối lượng đấu giá của các ghi chú 3 năm, 3 năm và 5 năm là 1 nghìn tỷ đồng mỗi cuộc đấu giá. Trong quá trình đấu giá, lượng mua trái phiếu 2 năm vượt quá 4,7 nghìn tỷ đồng. Giá trị đăng ký của trái phiếu kỳ hạn 3 năm là 2,5 nghìn tỷ đồng, trong khi trái phiếu 5 năm chỉ ghi nhận 5 tỷ đồng. Do đó, trái phiếu 2 năm và 3 năm được bán với lãi suất. Theo Gafin, tỷ lệ chiến thắng của trái phiếu chính phủ hiện tại đạt 66,6%. —

– Theo Gafin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *