Tạo văn bản trên phim VCD (1)

Tôi có thể tải xuống chương trình có thể thêm văn bản vào video hoặc VCD ở đâu? Tôi hy vọng bạn chỉ định một cư dân. Em xin chân thành cảm ơn!

TrầnXuânHải

Trả lời:

Bạn có thể truy cập liên kết sau để tham khảo: http://www.videohelp.com/edit#5;20.–Tran

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *