Cổ phiếu CSG Trung Quốc bị hủy niêm yết từ ngày 4 tháng 10

Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh tuyên bố sẽ hủy niêm yết 29,7 triệu cổ phiếu của Công ty Cáp Sài Gòn (mã CSG). Quyết định hủy đăng ký sẽ có hiệu lực từ ngày 4 tháng 10.

Hủy đăng ký của CSG là một phần trong kế hoạch giải thể của công ty được ban giám đốc CSG phê duyệt vào tháng 8. Theo Geffen, các cổ đông của Tập đoàn CSG có thể có được thu nhập từ 13.000 đến 15.000 đồng Việt Nam mỗi cổ phiếu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *