Tìm trang web trên “Hệ thống điều khiển và Thiết bị khí nén” (1)

Tôi rất quan tâm đến việc kiểm tra hệ thống khí nén và thiết bị khí nén, nhưng tôi không biết trang web nào có thể tìm thấy những vấn đề này. làm ơn giúp tôi.

Tuấnan

Trả lời:

Tôi đã truy cập www.yahoo.com, tìm từ “khí nén”. Tôi thấy nhiều trang web nói về khí nén. Thử nó. chúc may mắn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *