Chế độ Windows Messenger bị tắt theo mặc định trong Win XP (3)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *