Sử dụng LV-MTD300 trong Win XP IE (2)

Tôi đang sử dụng Windows XP và LV-MTD300 có thể được sử dụng trong các ứng dụng khác, nhưng nó không thể được kiểm tra khi sử dụng trong Internet Explorer. Có ai biết làm thế nào để làm cho họ hạnh phúc? Cảm ơn bạn! Tu Nguyen

Trả lời:

Bạn có thể sử dụng phiên bản Click & See để chạy trên Win2000, phiên bản chỉ có trên XP. Tôi bấm Click & See thay vì tiền.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *