Hiểu Samba (3)

Xin chào,

Tôi đã cấu hình bảng điều khiển Linux Redhat 7.3, bây giờ tôi có thể sử dụng Linux để đọc dữ liệu trên Windows, nhưng tôi muốn chia sẻ dữ liệu từ máy chủ tệp Linux. Tôi biết rằng Linux có phần mềm SAMBA, nhưng nó không hoạt động. Nếu bạn muốn gặp người khác, xin vui lòng cho tôi tên của bạn. Cảm ơn bạn.

Tri Dung

Trả lời:

Bạn phải sử dụng www.google.com hoặc biết những gì cần tìm kiếm. Vui lòng tìm hướng dẫn “Đánh giá Samba”!

Minh Dung

Bạn có thể tải xuống Samba miễn phí tại trang web sau: www.samba.org (phiên bản 2.2.8), sau đó truy cập trang web doccach huong dan. Cài đặt trên máy tính: http: // dcfonline. sfu.ca/ying/linux/samba/part3.html

cash trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *