Tìm hiểu về cách sử dụng các chức năng trong Word (1)

Khi tôi sử dụng tổng (ở trên) hoặc tất cả các hàm khác trên một bảng trong Word, tôi nhận được thông báo lỗi! Tham số định dạng không hợp lệ. Khi tôi thử thiết bị khác, lỗi này không xuất hiện. Tôi hy vọng ban biên tập có thể giúp tôi giải quyết vấn đề này. Cảm ơn rât nhiều.

Phạm Tân

Trả lời:

Xin chào. Như tôi dự đoán, vấn đề của bạn có thể nằm ở ký hiệu dấu thập phân trên máy. Trong các tệp Word, dấu thập phân là dấu phẩy, nhưng trong Windows, dấu thập phân là dấu chấm. Bạn phải đi đến “Cài đặt khu vực” của “Bảng điều khiển” để điều chỉnh các con số cho phù hợp.

Nguyễn Việt Thịnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *