Biết máy chủ web nào sử dụng IIS (1)

Vui lòng cho tôi biết cách xác định máy chủ web bằng IIS. Cảm ơn rât nhiều. Ví dụ: Essential Network Tool 3.2 hoặc Net-tools. Biết được NAMP hay Netcat là tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *