Tìm hiểu về đối tượng và cảnh sát Việt Nam

Xin chào, -Hien hiện đang du học. Tháng tới, tôi sẽ chọn học ngôn ngữ. Tôi hiện đang làm trong lĩnh vực CNTT (Công nghệ thông tin) và TS (Khoa học viễn thông). Bởi vì tôi thích máy tính hơn, nhưng tôi cố gắng trấn an họ. Xin vui lòng cho tôi biết chi tiết về hai khía cạnh này. Bây giờ, nhân tiện, xin vui lòng cho tôi biết về xu hướng phát triển của Việt Nam trong hai ngày. -Tất cả thời gian tôi tải sách tiếng Việt trực tuyến, tôi không thể thấy tiếng Việt. Khi ai đó gọi Yahoo Việt Nam, nó không xuất hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *