Biên lợi nhuận gộp toàn cầu của Viettel tăng gần 19% sau hai quý

Viettel Global (VGI) vừa công bố kết quả quý II và doanh thu thuần tăng 6% lên 4.309 tỷ đồng. Dựa trên tính toán chi phí tốt nhất, tỷ suất lợi nhuận gộp tăng 15% lên 1.658 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu tiếp tục tăng, đạt 38,5%.

Biểu đồ kết quả kinh doanh của Viettel Global.

Mặc dù hoạt động kinh doanh cốt lõi đang tiến triển tốt, do tỷ giá hối đoái không thuận lợi, lợi nhuận trước thuế trong quý II chỉ đạt 15 tỷ đồng. Trong sáu tháng đầu năm, doanh thu của Viettel Global đạt 8,613 tỷ đồng, so với 7,854 tỷ đồng Tăng gần 10%. Cùng kỳ năm 2019. Biên lãi gộp tăng gần 19% lên 3.292 tỷ đồng. Covid-19 đã ảnh hưởng đến tất cả các khu vực trên thế giới, nhưng ba thị trường thương mại của Viettel Global, là Châu Phi, Châu Mỹ Latinh và Đông Nam Á. Các thị trường này đã hoạt động tốt và đạt mức tăng trưởng hai con số. Đông Nam Á tiếp tục đóng một vai trò quan trọng, với doanh thu vượt quá 4,4 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận là 1.085 tỷ đồng.

Do khó khăn của biến động tỷ giá, lợi nhuận trước thuế trong quý II không đạt được kỳ vọng, nhưng ngoài chi phí, chi phí giảm. Lợi nhuận trước thuế của Viettel Global là 1.172 tỷ đồng, tương đương với kết quả hoạt động của nửa đầu năm 2019; Lợi nhuận sau thuế của các cổ đông của công ty mẹ đạt 763 tỷ đồng.

Các công ty liên kết, đặc biệt là Viettel Myanmar, nhà điều hành mạng Mytel, tiếp tục đóng góp quan trọng vào hiệu quả kinh doanh nói chung. Hiệu suất của Viettel Global.

Hiệu suất của Viettel trong hoạt động kinh doanh của đối tác.

Sau khi tăng gấp đôi trong quý đầu tiên, tổng doanh số của các công ty con của Viettel Global (bao gồm Viettel Myanmar, Star Telecom và Metcom) Số tiền tiếp tục tăng 50% trong quý II. Trong sáu tháng đầu năm, tổng doanh thu của các công ty này tăng 76%, từ 5,3 nghìn tỷ đồng lên 9.322 tỷ đồng. Tăng từ 200 tỷ đồng lên 170,8 tỷ đồng, trong đó số tiền được xác nhận trong kết quả kinh doanh toàn cầu của Viettel là 837 tỷ đồng. -Như ngày 30 tháng 6, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Viettel Global lần lượt đạt 59,33 tỷ đồng và 29,437 đồng. Một tỷ đồng Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *