Chỉ một số PC nhất định trên mạng LAN có thể truy cập Internet

Tôi có một thiết bị LAN 23. Có 1 máy chủ chia sẻ và 1 phần mềm chia sẻ. Nhưng khi tôi mở mạng, chỉ có 9 máy tính có thể truy cập nó. Nhưng truy cập vào mỗi máy tính luôn luôn là bình thường. Cho tôi hỏi tại sao và làm thế nào để giải quyết nó. Cảm ơn bạn!

nguoithuong4765

Vui lòng gửi tới: vitinh@vnexpress.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *