Thay đổi bàn phím thành chữ thường và chữ hoa trên iOS 9

Trong iOS 8 trở về trước, cho dù người dùng gõ chữ hoa hay chữ thường, bàn phím ảo mặc định là chữ in hoa được thiết kế bởi Apple. Trên iOS 9, công ty công nghệ Mỹ đã thực hiện các thay đổi tương ứng với điều này: khi viết thường, bàn phím được hiển thị bằng chữ thường, chữ hoa và bàn phím trở thành chữ in.

So sánh iOS 8 (trái) và iOS 9.

Những cải tiến mới giúp người dùng dễ dàng hiểu những gì họ sắp nhập. Tuy nhiên, nếu bạn quen thuộc với màn hình trước đó, bạn có thể quay lại bàn phím cũ bằng cách xác định bàn phím cũ trong “Trợ năng”.

– Để thực hiện việc này, hãy chuyển đến “Cài đặt”> “Chung”> “Trợ năng” và cuộn xuống phần “Bàn phím”. . Ở đây, nếu bạn muốn bàn phím ảo luôn chứa các chữ cái viết hoa, vui lòng di chuyển phần hiển thị các chữ cái viết thường sang tắt. Khi được bật (mặc định), bàn phím sẽ hiển thị chữ in hoa và in thường dưới dạng thay đổi tương ứng.

Cách thay đổi chế độ hiển thị trên bàn phím iOS 9 (chẳng hạn như iOS 8).

Nam Định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *