Sau khi kiểm tra, vốn của công ty Sài Gòn giảm xuống còn gần 3,6 nghìn tỷ đồng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định hủy 4 đăng ký thay đổi thứ 34 của Công ty Sài Gòn.

Lý do tại sao công ty báo cáo thông tin sai. Với việc giảm vốn đăng ký, Cơ quan đăng ký doanh nghiệp của Bộ cũng đã khôi phục Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Điều 33 của doanh nghiệp. Vào đầu tháng, số vốn góp của Hợp tác xã Đông Đức không được xác nhận ở mức 3,597 tỷ đồng. 1/2020 .

Sau khi các giám đốc điều hành của Saigon Co.op xác nhận thông tin trên, họ nói rằng họ đã nhận được thông báo từ bộ phận này. Đầu tư đã được đăng ký, nhưng doanh nghiệp chưa được đưa vào hoạt động, vì vậy nó sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

“Hệ thống giao dịch vẫn hoạt động tốt và chúng tôi đang hợp tác để chống lại Covid-19. Đồng thời, chúng tôi sẽ luôn đảm bảo rằng tất cả các hoạt động thương mại tuân thủ luật pháp”, người đứng đầu doanh nghiệp tại Sài Gòn nói. – Trước đó vào ngày 27 tháng 7, Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kết luận rằng Saigon Co.op đã tuân thủ luật pháp, liên quan đến các vi phạm lớn liên quan đến tăng vốn từ 3,18 nghìn tỷ đồng lên gần 6,8 Hàng nghìn tỷ đồng Việt. .

Sau khi công bố kết quả khảo sát trên, công ty gần đây đã giảm vốn đăng ký xuống còn 3,2 nghìn tỷ đồng.

Công ty opmart là một hệ thống bán lẻ có thể mang lại một nguồn thu nhập quan trọng. doanh nghiệp sử dụng. Ảnh: Quỳnh Trần .

Theo hồ sơ công khai của Cục giám sát thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30/1, Đại hội cổ đông đặc biệt của Công ty Sài Gòn đã đồng ý tăng vốn cổ phần 3,2 tỷ đồng. . Theo kế hoạch, 6.779 tỷ đồng sẽ được huy động từ các quốc gia thành viên. Có 20/26 HTX thành viên có vốn đầu tư hơn 3.597 tỷ đồng. Các đơn vị đóng góp hơn 952 tỷ đồng và các đơn vị đóng góp ít nhất 50 triệu đồng – bằng cách kiểm tra kết quả hoạt động sản xuất, trong giai đoạn 2018-2019, công ty Sài Gòn có một hợp tác xã thành viên với lợi nhuận 5-6 tỷ đô la Mỹ nhưng không có Mang lại vốn, và hầu hết các hợp tác xã chỉ kiếm được 2,4-500 triệu đô la lợi nhuận sau thuế mỗi năm để mang lại hàng trăm tỷ đô la vốn. Thậm chí, một số khoản lỗ thương mại vẫn đóng góp 247 tỷ đồng.

Đây được coi là một đợt bơm vốn bất thường. Đồng thời, điều này cũng cho thấy rằng nếu tăng vốn không rõ ràng, Saigon Co.op sẽ được lãnh đạo bởi các tổ chức và cá nhân bên ngoài, và sẽ không thể tuân thủ các nguyên tắc tổ chức và hoạt động. -Từ khi thành lập đến nay, thành phố cũng đã thấy có dấu hiệu thâu tóm, tham ô vốn, tài sản của Công ty Sài Gòn, vi phạm quyền sở hữu hàng hoá thông thường (tài sản chưa được giao) và tài sản. Đất nước .

Tiha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *