Modem chậm (2)

Tôi sử dụng modem Motorola SM56, nhưng tốc độ rất chậm, khoảng 28,8 kbps và đôi khi là 31,2 kbps. Có cách nào để giải quyết? – – Cảm ơn rât nhiều!

Hà Anh Tuấn

Trả lời:

– Nó phụ thuộc vào 3 yếu tố:

1. Modem: Bạn có thể tải xuống trình điều khiển mới (nếu cần) và cài đặt chúng. Hoặc tốt hơn là thay thế modem mới.

2. ISP: Bạn không thể làm gì.

3. Đường dây liên lạc: Bạn không thể làm gì.

Lưu ý: Kết nối tốc độ không tệ. Nhiều modem có tốc độ kết nối 56k, nhưng tốc độ tải xuống thực tế chỉ khoảng 28k.

Đồng Ngô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *