Hỗ trợ ngành công nghiệp với đà phát triển hơn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký và sẽ ban hành Nghị quyết số 115 về các giải pháp thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ thông qua nhiều chính sách mới. Điều này khiến nhiều công ty mong đợi động lực mạnh mẽ để phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ và chế biến và sản xuất của Việt Nam.

Do đó, nghị quyết đặt mục tiêu cho năm 2025. Việt Nam có khả năng sản xuất các sản phẩm hỗ trợ công nghiệp cạnh tranh cao, đáp ứng 45% nhu cầu cơ bản của sản xuất và tiêu dùng quốc gia. Ngành công nghiệp này chiếm khoảng 11% tổng giá trị sản lượng của ngành, và có khoảng 1.000 công ty lành nghề trực tiếp cung cấp sản phẩm cho các nhà lắp ráp và các công ty đa quốc gia tại Việt Nam. Các công ty trong nước chiếm khoảng 30%. Đến năm 2030, các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ sẽ đáp ứng 70% nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước và chiếm khoảng 14% giá trị sản xuất công nghiệp. -Việc phát triển công nghiệp hỗ trợ sẽ mang lại nhiều cơ hội cho ngành sản xuất ô tô.

Hiện nay, ngành công nghiệp chế biến và công nghiệp sản xuất giống như trụ cột của nền kinh tế và động lực tăng trưởng. Toàn bộ ngành công nghiệp cũng là chìa khóa để thu hút đầu tư nước ngoài. Năm 2019, quốc gia này đã thu hút 3.478 dự án mới với tổng số vốn gần 31,8 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, cao nhất là lĩnh vực sản xuất, chế tạo, với tổng vốn là 21,6 tỷ đô la Mỹ, chiếm 67,8% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Theo đại diện của Bộ Công Thương, để đạt được mục tiêu này, nghị quyết do nhóm nghị quyết đề xuất bao gồm:

Xây dựng, bổ sung và thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách cụ thể hỗ trợ đồng thời phát triển doanh nghiệp và các ngành sản xuất và chế biến khác. Ưu tiên đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ sự phát triển của ngành, chú trọng phát triển ngành công nghiệp vật liệu và thị trường sản xuất và lắp ráp.

Các công ty trong nhóm ce cần thực hiện các tệp lãi suất riêng biệt. Chênh lệch lãi suất nhà nước cấp bù cho các khoản vay trung dài hạn (tối đa 5% / năm). Thiết lập kết nối giữa các công ty Việt Nam và các công ty đa quốc gia, xây dựng các khu công nghiệp tập trung, phát triển các ngành công nghiệp vật liệu để tăng quyền tự chủ của nguyên liệu thô và giảm sự phụ thuộc vào tài nguyên nhập khẩu.

Bộ cũng ủng hộ sự phát triển của thị trường nội địa. Đồng thời, nó sử dụng thương mại tự do đã ký để tìm kiếm và mở rộng thị trường nước ngoài. giao thức. Xóa bỏ các rào cản chính sách hiện có để công ty có thể phát triển sự phát triển của riêng mình. Mỗi khu vực và địa điểm cần một trung tâm công nghệ để hỗ trợ phát triển công nghiệp để chuyển giao công nghệ và cải thiện khả năng cạnh tranh.

Về nguồn nhân lực, Bộ Công Thương sẽ thúc đẩy các chương trình quốc gia để cải thiện kỹ năng, thúc đẩy liên kết giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp và thiết lập liên kết. Đào tạo nghề trên thị trường lao động. Các chương trình đào tạo mới cho các tiêu chuẩn chuyên nghiệp hiện đại và hợp lý, các tiêu chuẩn quốc tế và ứng dụng công nghệ thông tin hiện hành, đặc biệt là đào tạo các kỹ năng chuyên nghiệp quan trọng trong lĩnh vực hỗ trợ ngành.

Thiết lập và cải thiện hệ thống cơ sở dữ liệu cho quá trình hợp tác và giao tiếp. Quá trình này cũng giúp nâng cao hiệu quả quản lý quốc gia và giúp xây dựng các chính sách hỗ trợ của ngành. Các bộ và doanh nghiệp cần thúc đẩy mạnh mẽ và hỗ trợ ngành công nghiệp và ưu tiên phát triển để thu hút sự chú ý của toàn xã hội. -Đại diện Bộ Công Thương tuyên bố rằng Nghị định số 115 là cơ sở và điều kiện tiên quyết cho bộ phận và lãnh đạo. Nghiên cứu xây dựng các chính sách cụ thể. Đây sẽ là động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp hỗ trợ và tạo cơ hội lớn cho Việt Nam bắt kịp một lượng vốn đầu tư lớn trong xu hướng thay đổi của chuỗi giá trị toàn cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *