Hỗ trợ các công ty công nghiệp vay vốn giá rẻ

Nội dung trên được giải thích trong nghị quyết số 115 về giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp, vừa được thủ tướng ký và ban hành.

Do đó, các công ty hỗ trợ công nghiệp ưu tiên phát triển. Các khoản vay ngắn hạn ưu đãi từ các tổ chức tín dụng. Đối với các khoản vay trung và dài hạn, nhà nước sẽ trợ cấp tới 5% chênh lệch lãi suất hàng năm.

– Ngoài ra, giải pháp cũng cần thu hút, kết nối kinh doanh và kết nối giữa Việt Nam với các công ty đa quốc gia, sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước. Công ty hội. Việt Nam sẽ hình thành các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung để tăng quyền tự chủ về sản xuất nguyên liệu, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu.

Nghị quyết cũng ưu tiên thành lập 5 trung tâm kỹ thuật tại thủ đô để hỗ trợ sự phát triển công nghiệp của khu vực. Các ngành công nghiệp, máy móc, điện tử, dệt may và giày dép để hỗ trợ đổi mới và đổi mới, thử nghiệm sản xuất và kiểm tra chất lượng. Về số lượng công ty Về thuế, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền sửa đổi “Luật thuế GTGT” về cơ chế điều chỉnh và thời hạn trả nợ. Và thúc đẩy thuế giá trị gia tăng. Lợi nhuận vốn doanh nghiệp. Cũng sẽ nghiên cứu sửa đổi giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô để khuyến khích sản xuất, lắp ráp ô tô, nâng cao giá trị gia tăng do đất nước tạo ra.

Nghị quyết số 115 thành lập mục tiêu Việt Nam để sản xuất các sản phẩm hỗ trợ công nghiệp, đạt 45% nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước trong năm năm tới, và sẽ tăng lên 70% vào năm 2030.

Có khoảng 1.000 công ty đủ điều kiện. Đến năm 2025, nó sẽ được cung cấp trực tiếp cho các nhà máy lắp ráp và các công ty đa quốc gia. Dự kiến, con số này sẽ tăng gấp đôi sau 5 năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *