Yêu cầu về DIMM RAM PC 100 (2)

bạn tốt của bạn! Hiện tại, tôi sử dụng máy tính cũ hơn, vì vậy tôi chỉ có thể cài đặt bus RAM loại 100. Bây giờ, tôi muốn nâng cấp máy bằng cách thêm RAM. Tôi đã hỏi rất nhiều cửa hàng, nhưng bất kể tôi hết hàng ở đâu. Hoặc không còn bán loại RAM này vì nó quá cũ. Do đó, tôi không biết có ai biết thiết bị vẫn ở đâu không, hay ai vẫn sở hữu bus loại 128 MB RAM (loại 64 MB rất tốt), nhưng tôi không còn sử dụng và muốn bán, tôi sẽ mua. Chúng tôi mong muốn giúp đỡ mọi người. Cảm ơn bạn.

NguyễnBộiHuân

Trả lời:

Vui lòng liên hệ 10 Tấn That tung Quan 1, TP.HCM Co ca SDRAM 256MB, PC100.

Nguyễn Văn Thắng– -Nếu bạn không thể tìm thấy PC100, vui lòng chèn PC133 vào máy tính và luôn lấy nó (nếu máy tính quá cũ, vui lòng kiểm tra xem có 256 MB không, vui lòng mua hoặc lãng phí tiền). –Nginh Đinh Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *