KHA: Cổ đông lớn bán gần 136.000 cổ phiếu

Cổ đông lớn KHA đã giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình xuống 7,15% – Tổng công ty Xuất nhập khẩu (KHA) đã công bố giao dịch của cổ đông lớn. Do đó, ông Nguyễn Văn Mạnh đã bán 135.570 cổ phiếu KHA kể từ ngày 26/10. Mục đích của việc bán hàng là tái cấu trúc danh mục đầu tư. Hiện tại, ông Mạnh cũng đang sở hữu 777.780 cổ phiếu, chiếm 6,09% cổ phần đang lưu hành của KHA.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *