Dự án bán hàng “ Golden Mile ” của VICEM không được phê duyệt

Bộ Xây dựng nêu rõ trong báo cáo Thủ tướng Chính phủ rằng Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) mong muốn thay đổi phương án xử lý nhà ở đã được Bộ Xây dựng phê duyệt 2/3 dự án. Cụ thể, “vị trí vàng” 10E6 Phạm Hùng thuộc dự án Trung tâm điều hành và kinh doanh VICEM được chuyển từ phương án “bán tài sản, đất, chuyển nhượng nêu trên” sang phương án “tiếp tục quản lý để thực hiện dự án”. Quyền sử dụng đất “. Lý do thay đổi là VICEM cho rằng việc đầu tư vào trung tâm là không hợp lệ. Theo đề án được phê duyệt, ngoài chức năng của trụ sở VICEM, Trung tâm Fanhong sẽ được vận hành và cho thuê. Tuy nhiên, nằm trong kế hoạch tổ chức lại. , Công ty buộc phải tập trung vào ngành chính là sản xuất xi măng. Đầu tư, phát triển và kinh doanh bất động sản không phải là lĩnh vực thế mạnh của công ty.

Với việc phát triển dự án kết cấu bê tông không nung và dự án nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng tại khu Đông Hải L, VICEM cũng đề xuất “Chuyển giao ngành cho VICEM Hoàng Mai.” Theo Bộ Xây dựng, VICEM giải thích rằng thị trường nguyên liệu này đang gặp khó khăn, công ty đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chấp nhận chủ trương chuyển nhượng. Bên nhận chuyển nhượng là thành viên của VICEM và cần đất. Xây dựng trạm nghiền xi măng.

Đối với dự án đường tổng hợp Vĩnh Tuy trên đường 122 Vĩnh Tuy, VICEM khuyến nghị dù có điều chỉnh sử dụng đất nhưng vẫn tiếp tục được quản lý và sử dụng theo quy định của Bộ Xây dựng, VICEM đang tổ chức lại và quản lý bất động sản. 3 Các dự án trên phải được trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi lập dự án cân bằng, thực hiện theo quy trình Phương án điều chỉnh do VICEM đề xuất dựa trên tình hình thực tế của công ty và các chính sách của Chính phủ, tuy nhiên các phương án này hiện đang được xem xét và chưa được phê duyệt.

Đối với khu đất tại 2 dự án mà VICEM muốn thay đổi phương thức xử lý thì công ty có trách nhiệm không để xảy ra thất thoát VICEM là công ty 100% vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu, đơn vị đang làm nhà ở và sở hữu nhà nước Sắp xếp, bố trí đất đai, sau đó lập phương án sử dụng đất sau khi cân đối tài sản. – Phương Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *