Yêu cầu về ổ ghi DVD (1)

Bạn có thể cho tôi biết ổ ghi DVD nào có thể ghi và ghi lại và có bit 4X tốt nhất không? Cảm ơn bạn rất nhiều.

trung hoang

Trả lời:

Hầu hết các máy ghi âm sử dụng cơ chế Lite-on, chỉ có một vài cơ hội ghi âm làm cho riêng họ. Điều này có nghĩa là hầu hết các thương hiệu đầu đốt đều có cùng một “trái tim”. Trên thực tế, chỉ cần tránh mua hai thương hiệu LG và Acer, những thương hiệu khác là tốt. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tốc độ và chất lượng ghi cũng phụ thuộc vào đĩa trống. Đĩa trống phải hỗ trợ trò chơi bạn muốn ghi.

Đồng Ngô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *