Đề xuất loại 3 dự án khỏi danh sách “ nghìn tỷ USD thua lỗ ”

Ngày 19/8, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp lần thứ 11 của Ban Chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến chậm tiến độ, thiệt hại hàng tỷ đồng về công thương.

Thưa ông, Ban chỉ đạo đã thống nhất và thống nhất báo cáo Thủ tướng trong tháng 8, ra quyết định loại 3 dự án (gồm DAP-1 Hải Phòng, Nhiên liệu sinh học Phú Thọ và Nhiên liệu sinh học Bình Phước) ra khỏi danh mục này. Ở ngoài. Theo dõi và quản lý các dự án thua lỗ hàng tỷ đô la trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại.

Các công ty, công ty quản lý và nhà đầu tư trong các dự án này sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm quản lý và tuân thủ. Tôn trọng luật pháp. Ủy ban Quản lý Vốn Quốc gia sẽ giám sát quá trình giao dịch với các công ty và các công ty trong các dự án này.

Công nhân nhà máy DAP-1 Hải Phòng sản xuất phân đạm. Ảnh: DAP

Hiện có 5 dự án đang tranh chấp và có vấn đề đã đạt được hợp đồng EPC với nhà thầu Trung Quốc. Các dự án này bao gồm dự án nhà máy phân bón DAP thứ hai tại Lào Cai, dự án tái thiết và mở rộng Nhà máy phân bón Habak, Nhà máy phân bón hóa chất Ning, Nhà máy đóng tàu Dongguo và giai đoạn hai của dự án mở rộng xuất khẩu của Công ty Gang thép Thái Nguyên. — Để giải quyết vấn đề này, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trang Warping yêu cầu chủ đầu tư xử lý dứt điểm các tranh chấp hợp đồng theo đúng hướng dẫn. Báo cáo Thủ tướng phương án xử lý có thể trong tháng 8. Phương án xử lý sẽ là cơ sở để Ban chỉ đạo triển khai các dự án sắp xếp, bán, thoái vốn, làm rõ và giải quyết những sai sót liên quan đến cá nhân, tổ chức. -Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ rõ, để tuyển dụng tư vấn độc lập xác định giá dự án do các Bộ đề xuất, ngành phải “đánh giá trung thực, khách quan, đúng giá trị thực tế của tài sản” vì đây là dự án chưa hoàn thành hợp đồng EPC để làm cơ sở cho tài sản. Phương án xử lý cuối cùng.

M. Nhắc lại thời gian còn lại để xử lý 12 dự án thua lỗ thấp. Theo kế hoạch của Chính phủ, số bộ, ngành, công ty, ngân hàng rất cảm ơn trách nhiệm, cố gắng đẩy nhanh bằng cách bổ sung vốn cho các dự án này “.— – “Quá trình xử lý án cần tập trung trực tiếp vào hiện trạng và đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia, lợi ích người lao động, an toàn và an sinh xã hội là“ Thứ trưởng ”. Thủ tướng nhấn mạnh, sau khi điều chỉnh tăng hơn 63,610 tỷ đồng, tổng mức đầu tư ban đầu của 12 dự án công thương nghiệp thua lỗ gần 43,7 nghìn tỷ đồng. ly 46%). Trong đó, vốn chủ sở hữu vượt 14,35 tỷ đồng (khoảng 23%), vốn vay vượt 47,451 tỷ đồng (75%), còn lại gần 2,9%. Trong tổng các khoản vay, khoản vay từ Ngân hàng Quốc dân vượt 4,181 tỷ đồng, còn lại là khoản vay được Chính phủ bảo lãnh.

Sau khi xử lý 12 dự án này trong 3 năm, chỉ có 2 dự án bắt đầu có lợi. Nhà máy phân bón DAP Hải Phòng và Nhà máy gang thép Yuetong số 1. Năm 2018, DAP số 1-Hải Phòng lãi 227,5 tỷ đồng, năm 2019 đạt khoảng 6,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của nhà máy thép Việt Trung năm 2018 là 397 tỷ đồng.

Hai đơn vị còn lại đã giảm lỗ, một dự án đưa vào sử dụng trở lại sau thời gian ngừng hoạt động (dự án nhà máy kéo sợi Đình Vũ), bảy dự án thua lỗ, đầu tư dở dang và đóng cửa.

Anh Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *