Hotmail không thể sử dụng Outlook (1)

Xin chào mọi người: Tôi đang sử dụng VNN1269, nhưng tôi không biết tại sao tôi có thể sử dụng Outlook để kiểm tra và nhận thư qua hộp thư hotmail, ai biết cách khắc phục, vui lòng đề xuất. Cảm ơn bạn rất nhiều.

vinh xu

Trả lời:

Như Yahoo đã nhận ra, tài khoản Hotmail có thể sử dụng dịch vụ POP3 miễn phí. Ngay cả trước đây, tôi đã được kết nối với Hotmail và các POP khác, vì vậy nó không được khuyến khích. Bạn có thể sử dụng email từ vol.vnn.vn để nhanh chóng .

Nguyễn Đình Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *