Lợi nhuận của công ty bất động sản trên sàn HNX giảm 80%

Một cuộc khảo sát đối với 343 công ty trong số 348 công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy 78% công ty vẫn có lãi trong báo cáo tài chính quý II, trong khi tổng lợi nhuận sau thuế giảm gần 3%. giai đoạn = Stage. Trong kỳ giảm 10,670 tỷ đồng. Trong số 11 ngành niêm yết trên HNX, tổng lợi nhuận của 7 ngành đều sụt giảm so với cùng kỳ năm 2019. Bất động sản là ngành có mức giảm lợi nhuận lớn nhất. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của HNX giảm hơn 79% so với cùng kỳ, còn 130 tỷ đồng. Đây cũng là ngành có mức tăng lỗ lớn nhất. Mặc dù tổng lỗ của các công ty bất động sản trong nửa đầu năm 2019 chỉ là 27 tỷ đồng nhưng hiện đã tăng 340% lên 121 tỷ đồng, ngoài ra, lợi nhuận của các công ty nông, lâm, thủy sản đã giảm gần 47%. Đạt 165 tỷ. Ngành khai khoáng và dầu khí giảm hơn 12%, đạt 667 tỷ đồng.

Covid-19 đã làm trì trệ hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều công ty. Kết quả, gần 22% công ty chấp nhận khảo sát, trong đó có 74 đơn vị kinh doanh thua lỗ, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng số lỗ 6 tháng đầu năm 2020 vượt 700 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2019. -Tổng lỗ trong ngành khai khoáng và dầu khí tăng 225% lên 165 tỷ, và lỗ kho trong ngành giao thông tăng 214% lên 34 tỷ. .

Queen Tron

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *