Dù doanh thu sụt giảm nhưng lợi nhuận của VNPT vẫn tăng nhẹ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất sáu tháng đầu năm nay vừa được công bố, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã vượt 24.200 tỷ đồng. , Giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, do tiết giảm đáng kể chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và các khoản khác nên VPNT vẫn đạt lợi nhuận trước thuế gần 3,6 nghìn tỷ đồng. , Tăng gần 1% so với năm trước. Cùng kỳ năm 2019. Đầu tháng 2, VNPT công bố kế hoạch cả năm đạt doanh thu hợp nhất hơn 45 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 5.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, vào tháng 4, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước doanh nghiệp cho biết VNPT có thể giảm doanh thu của chương trình Covid-19 hơn 6,1 nghìn tỷ đô la Mỹ và thu được hơn 800 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận. Hiệu suất hoạt động của một số nhà khai thác đã bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, lợi nhuận của Mobifone đã giảm 1 nghìn tỷ đồng trong nửa đầu năm nay.

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản của VNPT đã vượt 83.200 tỷ đồng, giảm hơn 2.000 tỷ đồng so với đầu năm. năm. Trong đó, tài sản cố định của hoạt động này giảm 3,36 nghìn tỷ đồng so với đầu năm xuống còn xấp xỉ 3,55 nghìn tỷ đồng. Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ gần 800 tỷ lên 31700 tỷ.

Trong năm nay, mục tiêu của VNPT là đạt 33 triệu người dùng điện thoại, bao gồm 2,4 triệu người dùng cố định và 30,6 triệu người dùng di động. Tổng số người sử dụng Internet là khoảng 5,7 triệu.

Anh Tú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *