Không thể xem phần mở rộng tệp .avi (1)

Chào người anh em. Tôi đã tải xuống phần mở rộng tệp .avi, nhưng tôi không biết cách đọc tệp này. Tôi sử dụng Winamp, PowerDVD, Windows Media Player … nhưng không thành công. Xin lỗi, bạn làm tôi thất vọng. Cảm ơn bạn! Nguyễn Nguyễn Chi

Trả lời:

Tệp của bạn là tệp .MPG4, vui lòng truy cập www.divx.com trên trình điều khiển divX để xem. cái đó!

Đã thấy Huang Lin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *