Lợi nhuận của PVN và SCIC giảm mạnh

Bộ Tài chính vừa có báo cáo về kết quả hoạt động của 53 doanh nghiệp công lập thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ năm 2019. Tổng doanh thu của 53 doanh nghiệp năm 2019 tăng hơn 15% so với năm trước. 7.200 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập của 13 doanh nghiệp thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước chiếm 93% tổng thu nhập, còn lại thuộc về 40 vụ thuộc các bộ, ban ngành khác.

Dù tổng doanh thu tăng nhưng lợi nhuận sau thuế của 53 công ty này vẫn giảm 11%, đạt 52,2 nghìn tỷ đồng. Nguyên nhân chính khiến lợi nhuận chung kém nhất là do hiệu quả hoạt động của các công ty cổ phần cao như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) giảm sút. .

Cụ thể, PVN giảm hơn 17% lãi suất, còn 23,18 tỷ đồng. Nguyên nhân là do giảm cổ tức, giảm lợi nhuận được chia của các đơn vị thành viên và dự phòng lỗ đầu tư cho nhà máy lọc dầu Nghi Sơn.

Đồng thời, lợi nhuận của SCIC tiếp tục giảm 50% xuống còn 4,1 nghìn tỷ đồng, chủ yếu do doanh thu bán vốn giảm trong năm 2019.

Ngoài ra, Tổng công ty Hóa chất Việt Nam (Vinachem) cũng ghi nhận Khoản lỗ hơn 1,17 tỷ đồng, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lỗ hơn 610 tỷ đồng, Công ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe) lỗ 280 tỷ đồng.

Trụ sở Tập đoàn Dầu khí Thiên nhiên Việt Nam (PVN). Nhiếp ảnh: Anh Tú

Ngược lại, một số hoạt động bán hàng vẫn có mức tăng trưởng lợi nhuận tốt trong năm 2019. Cụ thể, lợi nhuận của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tăng 22% lên 4,5 nghìn tỷ đồng, và lợi nhuận của Tổng công ty Viễn thông MobiFone tăng 5% lên 4,9 nghìn tỷ đô la Mỹ. đồng. Lợi nhuận của Tập đoàn Công nghiệp Than Việt Nam (Vinacomin) cũng tăng hơn 34%, đạt 1,3 nghìn tỷ đồng, nhờ cổ tức nhận được và sản lượng tiêu thụ năm 2019 tăng so với năm ngoái. Trong số 53 doanh nghiệp đại chúng được báo cáo, tổng lợi nhuận doanh nghiệp của các bộ, ban ngành trong ngành GTVT tăng 29%, lợi nhuận đơn vị của Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng tăng. Đồng thời, tổng lợi nhuận của các công ty thuộc Bộ Tài chính đã giảm 18%. Cụ thể, lợi nhuận của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh bị giảm sút do thị trường biến động khiến doanh thu sụt giảm. Lợi nhuận sau thuế của người lưu ký chứng khoán Việt Nam cũng bị giảm sút do mở trụ sở mới nên khấu hao và chi phí hoạt động cao. Đối với Công ty Xổ số điện toán Việt Nam, lợi nhuận năm 2019 giảm do thu nhập khác giảm.

Tổng lợi nhuận của các công ty thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng giảm 12%. Lợi nhuận sau thuế của bộ phận báo cáo với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước của công ty giảm 14%, nguyên nhân là do lợi nhuận của PVN và SCIC giảm, và Vininafe’s Vinachem thua lỗ. -Quỳnh Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *