Dịch vụ tài khoản O-Smart của Ngân hàng Phương Đông

-Tôi muốn biết ai có thể mở và sử dụng tài khoản O-Smart trên OCB, tôi phải làm thế nào?

– Đơn vị được phép mở tài khoản O-Smart là một công ty đã thành lập và đang hoạt động. Theo quy định của pháp luật Việt Nam (không bao gồm các tổ chức tín dụng). Nếu công ty đã có tài khoản OCB, chỉ cần sử dụng mẫu đăng ký OCB để đăng ký tham gia tài khoản O-Smart. Ngoài ra, nếu công ty chưa có tài khoản tại OCB, công ty cần có bản đăng ký tài khoản, giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của tổ chức và giấy tờ chứng minh tư cách đại diện theo pháp luật của chủ tài khoản.

So với tài khoản vãng lai thông thường, tài khoản O-Smart có những ưu điểm gì?

– Tài khoản O-Smart có tất cả các chức năng của tài khoản séc. Các khoản thanh toán thông thường (lãi suất cao) được tính dựa trên số dư thực tế hàng ngày và phí dịch vụ ưu đãi. Do đó, với sự trợ giúp của O-Smart, công ty thậm chí có thể tối đa hóa và thu lợi nhanh chóng từ các quỹ giao dịch mà không cần tiết kiệm hoặc thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào khác.

– Làm thế nào để tính toán tài khoản O-Smart và trả lãi?

– Tiền lãi của tài khoản O-Smart được tính dựa trên số dư cuối ngày theo lãi suất của số dư, nguyên tắc là số dư càng cao để tăng năng suất. Tiền lãi sẽ được tự động ghi có vào tài khoản của khách hàng vào ngày 26 hàng tháng.

– Tôi có thể mở tài khoản O-Smart bằng USD với USD không?

– Tài khoản O-Smart OCB là tài khoản thanh toán bằng Đồng Việt Nam (VND), không phải đô la Mỹ.

– Tôi có thể mở tài khoản O-Smart trong khi vẫn giữ tài khoản cũ không? Bạn đã có tài khoản thanh toán OCB chưa?

– Bạn hoàn toàn có thể thực hiện việc này và yêu cầu OCB thực hiện quy trình chuyển đổi tài khoản cũ thành tài khoản O-Smart. Các điều kiện và thủ tục chuyển đổi được thực hiện theo quy định của OCB.

– Số dư tối thiểu và số dư bình quân tối thiểu là gì?

– Số dư tối thiểu là số dư nhỏ, phải luôn được giữ trong tài khoản để mở và sử dụng tài khoản. Số dư bình quân tối thiểu là số dư có được bằng cách cộng các số dư cuối kỳ vào mỗi ngày của mỗi tháng và chia cho số ngày trong tháng.

– Khi sử dụng tài khoản O-Smart, tôi sẽ được trợ giúp. Trợ giúp để sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử?

– Khi sử dụng tài khoản O-Smart, OCB luôn cung cấp cho khách hàng các dịch vụ ngân hàng điện tử doanh nghiệp hiện có.

(Nguồn: OCB)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *