Thêm các kênh giáo dục tài chính cho sinh viên

Ngày 24/10, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội và Bộ Giao thông Vận tải – Ngân hàng Quốc gia Việt Nam đã tổ chức vòng chung kết cuộc thi “Kiến thức về tiền tệ” dành cho sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học và THPT phía Bắc. Mục đích của cuộc thi là cung cấp cho sinh viên thông tin về các kỹ năng tài chính thành thạo. Trọng tâm của cuộc thi là nội dung và sản phẩm cho vay, hạn chế tín dụng xấu, đầu tư vào các vấn đề quản lý tài chính cá nhân của sinh viên, chi tiêu, tiết kiệm … – chung kết “Hiểu về tiền “. Ảnh: SBV.

Trong số 100 đội đăng ký tham gia của các trường Đại học phía Bắc, cuộc thi đã chọn ra 4 đội xuất sắc nhất đến từ Đại học Luật Hà Nội, Đại học Ngoại thương Hà Nội, Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội và Cao đẳng Ngân hàng. — – “Hiểu biết về tiền” có thể giúp sinh viên thay đổi quan niệm, hành vi và thói quen tài chính tốt khi sử dụng các dịch vụ tài chính ngân hàng. Đồng thời, các bạn trẻ sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc sử dụng các dịch vụ tài chính để bảo vệ người tiêu dùng và giảm chi phí xã hội. Trong cuộc thi, ban tổ chức cũng quyên góp được 55 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền trung.

Kỳ Duyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *