Bất kỳ máy ATM nào chấp nhận tiền gửi máy

Tôi thường cần chuyển tiền vào cuối tuần, nhưng đây là lúc ngân hàng đóng cửa. Người ta nói rằng một số ngân hàng hiện đang sử dụng ATM để cho phép khách hàng thu tiền và sau đó chuyển vào tài khoản của họ trên thiết bị. Bạn có biết ATM này là ngân hàng nào không? Ai biết, giúp em với!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *