Gửi tiền từ nước ngoài đến Việt Nam

Trả lời:

Về số tiền chuyển về Việt Nam: mỗi quốc gia có giới hạn thanh toán riêng. Số tiền tối đa bạn có thể chuyển tùy thuộc vào luật pháp và quy định của quốc gia bạn, tiểu bang hoặc khu vực dịch vụ ngân hàng và các chính sách và quy định của từng ngân hàng hoặc công ty chuyển tiền. . Tại Việt Nam, không có hạn chế về số tiền chuyển về Việt Nam.

Để nhận được tiền chuyển khoản, một người bạn nước ngoài phải điền vào tất cả các thông tin cần thiết và chính xác về bản thân và ngân hàng. Bạn có một tài khoản nhận. Khi ngân hàng thông báo cho bạn về khoản thanh toán, bạn phải mang theo bằng chứng nhận dạng để chứng minh rằng bạn là người nhận chuyển tiền.

Hiện tại, ABBank đã gia nhập hệ thống báo cáo tài chính liên ngân hàng toàn cầu Swift-Far Union. Khi tham gia hệ thống này, mỗi ngân hàng nhận được một mã riêng gọi là mã Swift (ví dụ: mã Swift của ABBank là: ABBKVNVX). Nếu bạn không biết mã Swift chính xác của ngân hàng người nhận, người gửi phải cung cấp thông tin đầy đủ về ngân hàng người nhận, bao gồm tên và địa chỉ của ngân hàng nơi người được thanh toán mở tài khoản. — Kể từ khi hệ thống Swift được sử dụng, việc chuyển tiền của khách hàng sẽ nhanh hơn, an toàn hơn và tiết kiệm hơn. Ngoài ra, người chuyển tiền có thể chọn phương thức thanh toán phí chuyển tiền, nghĩa là người trả tiền / người nhận / người chuyển tiền và người nhận thanh toán.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với Trung tâm giao dịch quốc gia ABBank hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng theo số 08,38365365 / 1900 571 581.

Độc giả cần đề xuất về cách gửi câu hỏi đến ebank @ vnexpress. Net .

Giám đốc Trung tâm thanh toán quốc tế Nguyễn Thị Hồng Nhung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *