Hành động HAX có thể bị tạm dừng

Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo rằng sau khi công bố báo cáo tài chính, cổ phiếu HAX của Công ty TNHH Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh có thể bị đình chỉ và chuyển sang chứng khoán được kiểm soát. Từ ngày 13 tháng 4 năm 2012, cổ phiếu HAX sẽ được kiểm toán. Kể từ khi công ty mẹ mất hơn 11,4 tỷ đồng vào năm 2011 và không có lợi nhuận sau thuế được phân phối vào ngày 31 tháng 12, cổ phiếu HAX đã được cảnh báo từ ngày 13 tháng 4 năm 2012. 211 âm 11,1 tỷ đồng. Trong quý IV năm 2012, công ty mẹ Hang Xanh Car Service đã mất hơn 22 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2012 là âm, cao hơn 33,1 tỷ đồng.

Theo dự kiến, nếu vào năm 2012, báo cáo kiểm toán cho thấy dịch vụ xe Hang Hàng vẫn trong tình trạng thua lỗ, hành động của HAX sẽ bị đình chỉ. Sau khi công ty giải thích giải pháp, cổ phiếu HAX sẽ được giao dịch dưới dạng bảo mật được kiểm soát (thời hạn giao dịch trong vòng 15 phút so với các lệnh thông thường để xác định giá đóng cửa, hoặc chỉ trong 15 phút cuối).

Nam Phi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *