Sử dụng thẻ Eximbank để chuyển tiền

-Những điều kiện của dịch vụ thanh toán thẻ Eximbank của tôi là gì?

– Để thanh toán, khách hàng phải mở tài khoản tiền gửi hiện tại (VND hoặc ngoại tệ) trong Eximbank và đăng ký dịch vụ dịch vụ ngân hàng internet từ Eximbank.

– Để nhận thanh toán, khách hàng phải có thẻ nội địa Eximbank, ví dụ: Thẻ ghi nợ nội địa Eximbank V-TOP, thẻ đồng thương hiệu: E-Maximart, Eximbank-Citimart, Eximbank-Thiên Hòa, Eximbank-Thúy Mộc, Eximbank- Tokyo Beauty School, Eximbank-Best aring, Eximbank-C & T, Eximbank-GoldenLotus, Eximbank-Thanh Than, Eximbank-Quang Long, Ngân hàng xuất nhập khẩu-Đại học kinh tế Huehua, Kinh tế xuất nhập khẩu-ngân hàng, Học viện công nghệ xuất khẩu Viên Thông A, Eximbank-Dung Van, Eximbank-Dai ichi Life Vietnam …

– Làm cách nào để gửi tiền?

– Hiện tại, Eximbank chỉ mới được thực hiện. Thông qua các dịch vụ ngân hàng trực tuyến. Trong tương lai, ngân hàng di động và ATM sẽ được mở rộng. Để chuyển tiền, khách hàng có thể kết nối với Eximbank Internet Banking qua http://www.eximbank.com.vn, sau đó chọn chức năng “chuyển tiền từ các hệ thống khác theo số thẻ”, sau đó hoạt động khi cần. — Tôi muốn biết số tiền chuyển tối đa cho mỗi giao dịch và số lần chuyển mỗi ngày?

– Khách hàng Eximbank đã mở tài khoản tiền gửi mở trong Eximbank có thể chuyển tiền hạn chế. Sau: Số tiền thanh toán tối đa của giao dịch là 30 triệu đồng, và số lần thanh toán tối đa mỗi ngày là 5 lần.

– Mất bao lâu để người thụ hưởng nhận được khoản thanh toán?

– Người thụ hưởng chỉ nhận được tiền khi chuyển tiền.

– Khách hàng nào có thể Eximbank gửi tiền cho khách hàng? Khách hàng -Eimumbank có thể chuyển tiền cho chủ thẻ trong liên minh Smartlink đã được phát hành, bởi vì Ngân hàng. Hiện tại, khách hàng có thể chuyển tiền vào Việt Nam, Sacombank, ACB và các ngân hàng khác …

(Nguồn: Eximbank)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *