MB muốn trả cổ tức 15% cho mỗi cổ phiếu

Ngân hàng Quân đội (MB) vừa công bố tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Do đó, ngân hàng hy vọng sẽ chia cổ tức 15% để tăng vốn cổ phần. Ước tính việc tăng vốn sẽ được thực hiện từ quý ba đến quý IV năm nay. Vốn ưu đãi của MB sẽ tăng 18% lên 27.988 tỷ đồng. Ngoài ra, ngân hàng cũng đề xuất kế hoạch phân bổ 25,6 triệu cổ phiếu quỹ cho các cổ đông hiện hữu từ quý IV đến hết quý 1 năm sau. Trong quý đầu tiên, lợi nhuận của ngân hàng sẽ giảm 10% vào năm 2020 và chỉ bằng 12% ngân hàng mẹ. Do đó, nợ xấu của MB trong quý đầu tiên sẽ tăng mạnh hơn 110%, nhưng điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi nhuận của ngân hàng trong năm nay. Huy động vốn, theo các hạn chế của Ngân hàng Quốc gia, dự kiến ​​sẽ tăng tín dụng thêm 12%. Tỷ lệ nợ xấu cao nhất là 1,9%.

Văn phòng giao dịch của MBB. Ảnh: MBB. Ngoài ra, MB đặt mục tiêu giảm chi phí huy động vốn và cố gắng giảm chi phí đầu vào 0,2-0,3%. Tuy nhiên, theo đánh giá của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Viễn thông Việt Nam (VCBS), trong ngắn hạn, nếu tiền gửi không kỳ hạn (CASA) giảm, MBB sẽ đối mặt với rủi ro chi tiêu vốn. -MB có lợi thế là trở thành một công ty quân sự và do đó có chi phí vốn thấp nhất trong ngành. Tuy nhiên, theo VCBS, trong thời kỳ kinh tế khó khăn, các công ty quân sự sẽ gặp khó khăn hơn trong việc tối ưu hóa chi phí so với các công ty tư nhân, do đó nhu cầu về tiền mặt cao hơn, điều đó có nghĩa là tiền gửi của ngân hàng CASA giảm nhanh hơn so với ngành. -Tỷ lệ CASA của tổng tiền gửi MBA tăng từ 33,9% vào cuối năm 2019 lên 29,8% vào cuối quý đầu tiên của năm 2020. VCBS ước tính rằng khi nền kinh tế phục hồi, lượng tiền gửi không kỳ hạn sẽ tăng theo thời gian. Thấp hơn một chút so với mức 110% cuối năm 2019, nhưng vẫn rất cao so với toàn ngành .

Quỳnh Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *