Làm thế nào để khấu trừ 11 triệu thuế gia đình?

Theo quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong kỳ tính thuế năm 2020, trợ cấp gia đình cho người lao động và người phụ thuộc sẽ được tăng lên 11 triệu đồng và 4,4 triệu đồng mỗi tháng. -Là kết quả, thu nhập chịu thuế tối thiểu của một cá nhân đã tăng từ 9 triệu đồng lên 11 triệu đồng, có nghĩa là một người có thu nhập trung bình hàng tháng là 11 triệu đồng không phải nộp thuế để tăng người phụ thuộc. Thu nhập cá nhân. Đối với những người có 1-2 người phụ thuộc, ngưỡng thu nhập chịu thuế mới sẽ là 15,4 triệu đồng và 19,8 triệu đồng mỗi tháng, cao hơn các mức mới này. Nộp thuế thu nhập cá nhân.

Giao dịch tại một ngân hàng ở Hà Nội. Ảnh: Giang Huy.

Số tiền thuế được tính như sau: thu nhập chịu thuế = thu nhập chịu thuế x thuế suất theo bảng thuế suất lũy tiến.

Trong số đó, thu nhập chịu thuế = tổng thu nhập chịu thuế thu nhập chịu thuế Tổng gia đình thuế + phí bảo hiểm bắt buộc + từ thiện (nếu có).

Theo luật hiện hành, phương pháp tính thuế dựa trên tiền lương và tiền công dựa trên hệ thống thuế lũy tiến từng phần. , Nghĩa là, mỗi mức thu nhập có một mức thuế tương ứng: ví dụ: đến tháng 5 năm 2020, thu nhập của bạn là 20 triệu đồng và bạn đã nuôi hai con. Do đó, theo quy định mới, tổng số tiền trợ cấp gia đình sẽ là 19,8 triệu đồng (11 + 4,4 + 4,4) và thu nhập chịu thuế là 200.000 đồng (20 triệu-19,8 triệu đồng). Do đó, số thuế thu nhập cá nhân bạn phải nộp là 10.000 đồng (200.000 đồng x 5%), trong khi trước đây phải trả 190.000 đồng.

Nếu thu nhập hàng tháng của bạn là 20 triệu đồng và bạn là người phụ thuộc, số tiền thuế là 230.000 đồng, thấp hơn 260.000 đồng so với mức trước đó.

Thu nhập hàng tháng là 40 triệu đồng và có 2 người phụ thuộc. Khi áp dụng khấu trừ gia đình mới, thu nhập chịu thuế là 20,2 triệu (40-19,8). Trong đó, thuế phải nộp là 5 triệu (thuế suất 5%), 5 triệu (thuế suất 10%), 8 triệu (thuế suất 15%) và 2 triệu (thuế suất 20%). . Do đó, số tiền thuế tương đương như sau:

5 x 5% + (10-5) x 10% + (18-10) x 15% + (20.2-18) x 20% = 0.25 + 0.5 + 1.2 + 0.44 = 2,39 (hàng triệu đồng)

Cách tính thu nhập chịu thuế của thuế thu nhập phải nộp như sau (A là cách tính thuế thu nhập):

Do đó, thu nhập trung bình hàng tháng là 1,5 đến 150 triệu đồng Số tiền thuế phải nộp như sau:

Đơn vị: hàng triệu đồng Việt Nam

Theo quyết định này, thuế phải nộp của tất cả người nộp thuế sẽ được giảm và thuế phải nộp sẽ thấp hơn so với người nộp thuế cao cấp. — Tuy nhiên, theo PGS. Tiến sĩ Ngô Tri Long, cựu giám đốc của Viện nghiên cứu thị trường giá (Bộ Tài chính), cho rằng quyết định điều chỉnh trợ cấp gia đình chỉ là một giải pháp tạm thời và không phù hợp với cuộc sống thực.

Giải thích của ông Long, ngoài các yếu tố tăng giá, mức thu nhập và nhu cầu của người tiêu dùng cũng tăng nhanh. Do đó, hai yếu tố này phải được tính khi điều chỉnh trợ cấp gia đình.

Tương tự, ông A. Đinh Tuấn Minh, Giám đốc Công ty Nghiên cứu Thị trường Phân tích Việt Nam, tuyên bố rằng 11 triệu đồng Việt Nam được đề xuất bởi cơ quan quản lý ngưỡng chịu thuế là yếu và sẽ sớm bị vượt qua. Theo ông, GDP Việt Nam GDP bình quân đầu người năm 2019 – dựa trên đánh giá lại 3.000 đô la Mỹ – tăng 36% so với năm 2013. Do đó, không phù hợp khi dựa vào sự gia tăng của CPI để điều chỉnh ngưỡng chịu thuế. – Ông Minh đồng ý: “Chính phủ nên dựa vào việc tăng thu nhập của người dân để điều chỉnh, vì thuế thu nhập cá nhân dành cho người có thu nhập cao chứ không phải hầu hết nhân viên.” Ngô Tri Long cho rằng, cơ quan quản lý quốc gia cần tính toán kế hoạch thay đổi pháp lý cho thuế thu nhập cá nhân – chỉ định ngưỡng bắt đầu cho việc tính toán. Thuế được tính dựa trên một tỷ lệ phần trăm nhất định của mức lương tối thiểu. Do đó, bất cứ khi nào cơ quan quản lý điều chỉnh mức lương tối thiểu, mức lương sẽ không ảnh hưởng đến luật thuế thu nhập cá nhân.

Ngoài ra, phạm vi của người phụ thuộc nên được mở rộng để bao gồm: trẻ em chưa trưởng thành và cha mẹ già không còn làm việc. Đồng thời, không nên chỉ định số lượng người phụ thuộc để tăng sự chấp nhận của xã hội.

Ông Đinh Tuấn Minh cho rằng, ngưỡng thuế nên bắt đầu từ 14 triệu đồng Việt Nam. Ngoài ra, các bước chịu thuế nên được mở rộng để phù hợp với thông lệ quốc tế. “Những người có thu nhập hàng tháng là 15 triệu đồng và 25 triệu đồng có rất ít sự khác biệt trong hành vi tiêu dùng. Do đó, chính phủ không nên giải quyếtMinh cho biết ngưỡng thuế quá dày.

Hoàng Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *