Ngân hàng nào có lãi suất cao nhất?

Sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam áp trần trần lãi suất tối đa dưới 6 tháng vào ngày 13 tháng 5, mức kỳ hạn từ 6 tháng trở lên cũng đã giảm mạnh.

– Lãi suất Standard Chartered Bank mất vị trí hàng đầu, trong khi CBBank và VietCapitalBank không nằm trong số năm ngân hàng thú vị nhất. Lãi suất thấp hơn lãi suất tối đa 1 tỷ đồng, và thời gian từ một năm trở xuống hiện là 8,3% thay vì 8,48% trước đây.

— VPBank, ACB, SCB, NCB, BacABank, GPBank và nhiều ngân hàng khác cũng đã hạ lãi suất 0,1-0,2% trong 6 tháng. Thậm chí, ba trong số năm ngân hàng hàng đầu có lãi suất cao nhất trên thị trường, như CBBank, VietCapitalBank và VietBank, đã giảm xuống 0,5-1%. Trước đó, nhiều ngân hàng cũng bắt đầu giảm lãi tiền gửi trong 6 tháng kể từ giữa tháng 5, như MB, VPBank, VIB, OCB, Kienlongbank, Oceanbank …

Đến ngày 3/5, số tiền sẽ dưới 1 tỷ Việt Nam Shield, thời hạn từ một năm trở xuống, bao gồm các giao dịch qua quầy và tiền gửi trực tuyến. Lãi suất này là một danh sách chính thức và không bao gồm thỏa thuận thực tế giữa ngân hàng và từng khách hàng (khách hàng, VIP, người gửi tiền).

Bởi vì lãi suất tiền gửi trực tuyến thường lớn hơn 0, 1-0, 3% hoặc thậm chí 0,8%. So với tiền gửi đối ứng, kết quả thống kê chủ yếu là lãi suất tiền gửi trực tuyến. Và dịch vụ ngân hàng-Quinn Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *