Làm thế nào để khấu trừ 11 triệu thuế gia đình?

Theo quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trợ cấp gia đình cho người lao động và người phụ thuộc sẽ được tăng lên 11 triệu đồng và 4,4 triệu đồng mỗi tháng vào năm tài khóa 2020. Do đó, ngưỡng thu nhập chịu thuế tối thiểu đối với cá nhân cũng đã giảm từ 9 xuống còn 11 triệu đồng, điều đó có nghĩa là một người có thu nhập trung bình hàng tháng là 11 triệu đồng không cần phải hỗ trợ bất kỳ người phụ thuộc nào và không phải nộp thuế. Thu nhập cá nhân. Đối với những người có 1-2 người phụ thuộc, ngưỡng thu nhập chịu thuế mới sẽ là 15,4 triệu đồng và 19,8 triệu đồng mỗi tháng, cao hơn các mức mới này. Nộp thuế thu nhập.

Giao dịch tại một ngân hàng ở Hà Nội. Ảnh: Giang Huy .

Số tiền thuế được tính như sau: thu nhập chịu thuế = thu nhập chịu thuế x thuế suất theo bảng thuế suất lũy tiến .

Trong số đó, thu nhập chịu thuế = tổng thu nhập chịu thuế thu nhập hộ gia đình Tổng số tiền + phí bảo hiểm bắt buộc + từ thiện (nếu có).

Theo luật hiện hành, phương pháp tính thuế biên chế dựa trên thuế suất lũy tiến một phần. , Nghĩa là, mỗi mức thu nhập có một mức thuế tương ứng: ví dụ: tháng 5 năm 2020, thu nhập của bạn là 20 triệu đồng và bạn đang nuôi hai con. Do đó, theo quy định mới, tổng số tiền trợ cấp gia đình sẽ là 19,8 triệu đồng (11 + 4,4 + 4,4) và thu nhập chịu thuế sẽ là 200.000 đồng (20 triệu-19,8 triệu đồng). Do đó, số thuế thu nhập bạn phải nộp là 10.000 đồng (200.000 đồng x 5%), trong khi thuế cũ phải là 190.000 đồng.

Nếu thu nhập hàng tháng của bạn là 20 triệu đồng và bạn có 1 người phụ thuộc, số tiền thuế là 230.000 đồng, tức là giảm 260.000 đồng so với mức trước đó.

Thu nhập hàng tháng là 40 triệu đồng, với 2 người phụ thuộc, thu nhập chịu thuế là 20,2 triệu đồng (40-19,8) khi áp dụng khấu trừ gia đình mới. Trong đó, thuế phải nộp là 5% (thuế suất là 5%), 5 triệu (10%), 8 triệu (15%) và 2,2 triệu (20%). Do đó, số tiền thuế tương đương như sau:

5 x 5% + (10-5) x 10% + (18-10) x 15% + (20.2-18) x 20% = 0.25 + 0.5 + 1.2 + 0,44 = 2,39 (triệu đồng) -Tiếp theo là cách tính khấu trừ thuế thu nhập đối với thu nhập chịu thuế (A là cách tính thuế thu nhập):

Do đó, thu nhập trung bình hàng tháng là 1,5 tỷ đồng đến 150 triệu đồng, nên Số tiền thuế như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Theo quyết định này, thuế phải nộp của tất cả người nộp thuế sẽ được giảm và thuế phải nộp của nhóm người nộp thuế thấp hơn sẽ cao hơn nhóm người nộp thuế cao Thuế phải nộp. — Tuy nhiên, theo PGS. Tiến sĩ Ngô Tri Long, cựu giám đốc của Viện thị trường giá (Bộ Tài chính), cho rằng quá trình điều chỉnh trợ cấp gia đình này chỉ là một giải pháp tạm thời và không phù hợp với thực tế.

Ông Long Giải thích, ngoài việc tăng giá, mức thu nhập và nhu cầu của người tiêu dùng cũng tăng nhanh. Do đó, cả hai yếu tố cần được xem xét khi điều chỉnh trợ cấp gia đình.

Tương tự, MA Đinh Tuấn Minh, Giám đốc Công ty Nghiên cứu Thị trường Phân tích Việt Nam, cho biết ngưỡng thuế do cơ quan quản lý quy định là 11 triệu đồng, rất yếu và sẽ sớm trở nên lỗi thời. . Theo ông, GDP Việt Nam bình quân đầu người năm 2019 – theo đánh giá lại là 3.000 đô la Mỹ – tăng 36% so với năm 2013. Do đó, không phù hợp khi chỉ dựa vào mức tăng của CPI để điều chỉnh ngưỡng thu. — “Chính phủ nên sử dụng sự gia tăng thu nhập của người dân để điều chỉnh, bởi vì thuế thu nhập cá nhân dành cho các nhóm thu nhập cao chứ không phải hầu hết những người thuộc tầng lớp lao động. Trung bình,” Minh chia sẻ.

Khi đề xuất một giải pháp, Ông Ngô Trí Long cho rằng, cơ quan quản lý quốc gia cần tính toán “Sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân” – điểm khởi đầu để tính toán. Thuế được tính dựa trên một tỷ lệ phần trăm nhất định của mức lương tối thiểu. Do đó, bất cứ khi nào cơ quan quản lý điều chỉnh mức lương tối thiểu, những mức lương này sẽ không ảnh hưởng đến pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. : Đứa trẻ chưa trưởng thành, và cha mẹ già không thể làm việc. Đồng thời, số lượng người phụ thuộc không nên được quy định để tăng sự chấp nhận của xã hội.

Ông Đinh Tuấn Minh cho rằng, ngưỡng thuế nên bắt đầu từ 14 triệu đồng. Ngoài ra, các bước chịu thuế nên được mở rộng để tuân thủ thông lệ quốc tế. “Có rất ít sự khác biệt trong hành vi tiêu dùng của những người có thu nhập hàng tháng là 15 triệu đồng và 25 triệu đồng. Do đó, chính phủ không nênNgưỡng thuế quá cao “, Minh nói.

Hoàng Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *