Bạn có muốn tích lũy tiền tiết kiệm dài hạn hoặc mua vàng không?

Vài năm nữa, chồng tôi và tôi sẽ nghỉ hưu, vì vậy bây giờ chúng tôi có kế hoạch sử dụng 300 triệu đồng để tích lũy, cộng với khoản khấu trừ vài triệu đồng mỗi tháng, để duy trì 5 – 7 năm tiền tiết kiệm để hưởng hơi già. Tuy nhiên, tôi lo lắng rằng tiền mặt sẽ mất giá trị tại thời điểm đó, vì vậy tôi không chắc có nên tiết kiệm tiền không? Nếu nó được gửi, nó có lợi để gửi nó trong một thời gian dài hay ngắn?

Ngoài ra, chồng tôi và tôi dự định lấy hết tiền từ hàng triệu khoản khấu trừ mỗi tháng để mua vàng cho cuộc sống sau này. Nhưng trong những năm gần đây, tôi đã thấy giá vàng dừng lại hoặc thậm chí giảm, vì vậy tôi không dám mua nó.

– Đối với tôi và chồng, chúng ta nên làm gì để kiếm được nhiều tiền nhất. Về lâu dài? ? Hy vọng người đọc sẽ hữu ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *