Đại hội đồng bất thường của Ngân hàng Việt Nam

Ngân hàng Công thương Trung Quốc (Amybank) tuyên bố sẽ tổ chức cuộc họp cổ đông đặc biệt 2013 tại Hà Nội vào ngày 26/2. Nội dung của cuộc họp này liên quan đến việc phát hành thành công 644 triệu cổ phiếu phổ thông của Ngân hàng Việt Nam cho Tokyo Mitsubishi UFMU (BTMU).

Cụ thể hơn, tại cuộc họp này, các cổ đông của đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua việc lựa chọn BTMU làm đối tác chiến lược nước ngoài và tăng vốn đăng ký dựa trên giá trị cổ phiếu mới phát hành cho ngân hàng. Ngoài ra, trong cuộc họp này, hội đồng quản trị sẽ tham khảo ý kiến ​​các cổ đông chấp thuận các cổ đông của Ngân hàng Việt Nam không ưu tiên mua cổ phiếu dựa trên tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành cho BTMU. – Năm 2012, Ngân hàng Việt Nam đã đưa ra quyết định sau: Lợi nhuận trước thuế vượt 8,2 tỷ đồng và công bố cổ tức 16% để tăng vốn. Sau khi đạt được thỏa thuận M & A với đối tác Nhật Bản, Ngân hàng Việt Nam đã trở thành ngân hàng có số vốn đăng ký lớn nhất.

Năm 2013, Ngân hàng Việt Nam tuyên bố sẽ tăng tổng mục tiêu tài sản từ 15% lên 20% và huy động vốn thêm 15%. -20%, dư nợ tín dụng và đầu tư tăng 15-20%. Nợ xấu sẽ được kiểm soát dưới 3% và lợi nhuận trước thuế sẽ tăng từ 10% đến 15%.

Thành Thành Lan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *