Một loạt các quỹ đầu tư tăng giá trị ròng của họ

Năm quỹ đầu tư niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh đã công bố những thay đổi về giá trị tài sản ròng (NAV) của họ trong khoảng thời gian từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 10 tháng 1. Đó là: Đầu tư năng động Việt Nam (VFMVFA), Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VFMVF1), Đầu tư doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (VFMVF4)), Đầu tư cân bằng tín dụng (PRUBF1) và Manulife đầu tư tăng trưởng (MAFPF1). VFMFV4 và MAFPF1 có mức tăng giá trị tài sản ròng lớn nhất, lần lượt là 10,4% và 10,9% .

– STT

Tên quỹ

Thời gian tham khảo

10/1/2013

( Tỷ đồng) – Thời gian khai báo ngày 1 tháng 1 năm 2013- (Tỷ đồng) -% tăng hoặc giảm giá trị tài sản ròng / chứng chỉ quỹ – ((VND)

1

VFMVFA

172.5

172.3

0.14

7.178

2

VFMVF1

1.654

1.530

8.1

16.549

3

VFMVF4

598– –541.6–10.4

7.415

4

PRUBF1

505.3- — 476.6

6

10.108

5

MAFPF1

165.8

149.4

10.9

7.749

Trước, Chứng chỉ cổ phiếu của bốn quỹ nói trên được liệt kê là tài sản không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý đầu tiên của năm 2013 do giá trị ròng của chúng thấp hơn giá trị danh nghĩa, bao gồm VFMVF4, VFMVFA, PRUBF1 và MAFPF1. Ngoài ra, vào đầu tháng 12 năm 2012, ban giám đốc VFMVFA cũng đã phê duyệt kế hoạch chuyển đổi quỹ đóng cho các quỹ mở. Đồng thời, chứng chỉ quỹ VFMVFA dự kiến ​​sẽ bị hủy sau ngày 8 tháng 3

Tường Tường Vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *