IFC không còn là cổ đông lớn của Ngân hàng Việt Nam

Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Quỹ đầu tư vốn hóa IFC đã bán tổng cộng hơn 55,7 triệu cổ phiếu, và quyền sở hữu của hai tổ chức này đã được bán cho Ngân hàng Công thương Việt Nam. . Ngân hàng Việt Nam) tăng từ gần 6,5% lên 4,99%. Như vậy, sau gần 9 năm đầu tư, IFC không còn là cổ đông lớn của ngân hàng.

Hoạt động trên được thực hiện vào ngày 8 tháng 1. Nhóm cổ đông của IFC không nắm giữ gần 186 triệu cổ phiếu CTG tại công ty. Ngân hàng Việt Nam. Trước đó trong Phần 8/1, các nhà đầu tư nước ngoài đã giao dịch 55,7 triệu cổ phiếu CTG với tổng giá trị hơn 1,14 tỷ USD. Kết quả là, giá giao dịch cổ phiếu của CTG trung bình là 20.500 đồng / cổ phiếu.

Theo Bloomberg News, trên thực tế, IFC có ý định bán vốn cho các ngân hàng Việt Nam. Kể từ năm 2018, IFC đã làm việc với các nhà tư vấn để bán 8% cổ phần của ngân hàng. Vào giữa tháng 11 năm 2019, nhóm cổ đông của IFC đã bán gần 57,4 triệu cổ phiếu CTG, do đó giảm cổ phần của nó tại VietinBank từ hơn 8% xuống gần 6,5%.

Năm 2019, chỉ có mẹ của VietinBank kiếm được Gần 11,5 nghìn tỷ đồng. Do khó khăn về nguồn vốn, tăng trưởng tín dụng đã vượt quá 7%, hoặc một nửa mức trung bình của ngành. Cuối năm 2019, tỷ lệ nợ xấu dưới 1,2%, cuối năm 2018 là 1,59%, năm 2020, xét phương án duy trì lợi nhuận hai năm để tăng vốn, Ngân hàng Việt Nam đặt mục tiêu tăng tín dụng 8 – 10%. , Tỷ lệ nợ xấu dưới 2% và lợi nhuận trước thuế tổng hợp tăng 10%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *